Polské uhlí, a.s., člen skupiny WĘGLOKOKS S.A.


Polské uhlí, a.s.


Společnost zahájila svou činnost v roce 2003. Její hlavní ekonomickou činností je nákup černého koksovatelného a energetického uhlí vyprodukovaného v Polsku a jeho následný přímý, ale také zprostředkovaný prodej převážně na trzích v České a Slovenské republice. Smyslem jejího založení bylo zajistit množství a sortiment paliva, který na trzích České a Slovenské republiky chybí a nebylo možné jej zajistit z tuzemských černouhelných zdrojů Hornoslezské uhelné pánve.

Naše společnost jako člen silné kapitálové skupiny WĘGLOKOKS rozšiřuje svůj předmět podnikání angažováním se v prodeji hutního materiálu z produkce naší sesterské společnosti a také v prodeji certifikovaných pryžových výrobků z recyklovaného odpadu, a to na středoevropských trzích.

Polské uhlí, a.s. je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu Ostrava, oddíl B, vložka 2682.

Člen skupiny WĘGLOKOKS

system image

Společnost Polské uhlí, a.s je členem koncernu WĘGLOKOKS podle ustanovení § 79 zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb.

Představenstvo společnosti na zasedání dne 19.11.2013 rozhodlo o přijetí zásad korporátní politiky skupiny WĘGLOKOKS S.A. vydané dne 11.09.2013.

Polské uhlí, a.s., všechna práva vyhrazena © 2013-2024