OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ NABÍDKOVÉHO ŘÍZENÍ 2


OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ NABÍDKOVÉHO ŘÍZENÍ 2


OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ NABÍDKOVÉHO ŘÍZENÍ

Polské uhlí, a.s., Smetanovo nám. 979/2, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava vyhlašuje

výběrové řízení na prodej motorového vozidla

od dne 26.11.2018 do dne 10.12.2018 v sídle společnosti Polské uhlí, a.s.

ŠKODA SUPERB Sedan, typ 3T

RZ 7T2 5400

Barva: černa metalíza

Datum uvedení do provozu: 6.2.2013

Najeto: 300 544 km

Objem motoru: 1 968 ccm

Výkon motoru kW/ot: 125,0 / 4 200

Palivo: nafta

Převodovka: automatická

STK platné do: 9.2.2019

Vozidlo je možno si prohlédnout v areálu Autosalon Kudrna s.r.o., Příčná 1245,

735 14 Orlová-Poruba, ve výše uvedených dnech,

pondělí - pátek od 7 hod do 17 hod, sobota od 8 hod do12 hod

Vyvolávací cena včetně DPH: 176 000,- Kč

Výše vádia v hodnotě 8 800,- Kč naleží složit převodem v termínu do 10.12.2018

na bankovní účet 17154073/0300 ČSOB, a.s., var. symbol 7T2 5400

Své nabídky mohou zájemci předložit včetně požadovaných dokumentů v zalepené obálce značené slovy „NEOTVÍRAT - Výběrové řízení na prodej ŠKODA SUPERB“ do 12:00 hodin dne 10.12.2018 na sekretariáte společnosti Polské uhlí, a.s., Smetanovo nám. 979/2, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

Výběrové řízení bude provedeno v souladu s podmínkami „Instrukce ve věcí prodeje dlouhodobého majetku společnosti Polské uhlí, a.s. Skupina WĘGLOKOKS“

která je k dispozici v sídle společnosti Polské uhlí, a.s.

Podmínky a zásady účasti v nabídkovém řízení

1. Podmínkou účasti v Řízení je složení vádia. Vádium se považuje za složené ve chvíli připsání příslušné částky na bankovní účet stanovený Prodávajícím.

2. Vádium propadá ve prospěch Prodávajícího, pokud žádný z účastníků řízení nenabídne cenu stejnou nebo výší než je vyvolávací cena a dále pokud Oferent, jehož nabídka byla vybrána, odmítne uzavřít smlouvu.

3. Vádia, která složili Oferenti, jejichž, nabídky nebyly vybrané, jim budou vracena (bez úroků ihned po výběru nabídky). Vádium bude složené na běžném bankovním účtu Polské uhlí, a.s. a nebude úročené.

4. Vádium, které složí Kupující, bude započtené do ceny.

Oferent je povinen předložit nabídku, která obsahuje:

- jméno, příjmení a adresu nebo název (firmu) a sídlo Oferenta,

- nabízenou cenu,

- prohlášení o souhlasu s ustanoveními této Instrukce,

- prohlášení o seznámení s obsahem oznámení, s aktuálním skutečným, technickým a právním stavem složky stálých aktiv.,

- doklad prokazující složení vádia na bankovní účet Prodávajícího,

- prohlášení o závazku uhradit veškeré náklady související s uzavřením kupní smlouvy, včetně odměny notáře, daní a poplatků.

- Oferent, který je fyzickou osobou, právnickou osobou nebo organizační jednotkou právně způsobilou podle zákona, je povinen před přistoupením k řízení v souladu s podmínkami stanovenými v oznámení o řízení předložit: aktuální (nesmí být starší než 3 měsíce) dokument prokazující status Oferenta, tj. živnostenské oprávnění, výpis z obchodního rejstříku popřípadě všechny dokumenty opravňující k zastupování subjektu v řízení.Polské uhlí, a.s., všechna práva vyhrazena © 2013-2018