Polské uhlí, a.s. - Polské uhlí


Polské uhlí, a.s.


Oferta

Oferujemy pełny wybór węgli produkowanych przez polskie górnictwo węgla kamiennego i ich dostawę na rynki Czech i Słowacji.
Generalnie można wyróżnić trzy główne grupy węgli:

Węgiel używany przez energetykę, ciepłownictwo, przemysł cementowy, cukrownie i pozostały przemysł.

Polski węgiel oferowany jest w uziarnieniu 0 – 20/30 mm, charakteryzuje się stabilną jakością. Oferujemy węgle o wartości opałowej od 18 do ponad 30 MJ/kg.

Węgiel typ 34 i typ 35 używany do produkcji koksu.

Przepraszamy, ale w chwili obecnej nie oferujemy tego sortymentu węgla

W przypadku zainteresowania jakimkolwiek w wyżej wymienionych węgli prosimy o przesłanie zapytania precyzującego konkretne wymagania jakościowe – na tej podstawie będziemy mogli przygotować ofertę na węgiel najbardziej odpowiadający naszemu odbiorcy.

Dostawy realizowane są transportem kolejowym (pojedyncze wagony, grupy wagonowe, dostawy całopociągowe) lub samochodowym (dostawy partii cca 25 ton).
Copyright by Polské uhlí, a.s., wszystkie prawa zastrzeżone © 2013-2024