Polské uhlí, a.s. - Polské uhlí


Polské uhlí, a.s.


Spółka rozpoczęła swoją działalność w 2003 roku. Głównym przedmiotem jej działalności jest zakup węgla kamiennego, koksowego i energetycznego wydobywanego w Polsce i jego sprzedaż na rynkach Czech i Słowacji. Celem założenia spółki było zapewnienie ilości i sortymentów węgli, których podaż na rynkach Czech i Słowacji nie może być w całości pokryta przez czeskich producentów węgla kamiennego z regionu Górnośląskiego Zagłębia Węglowego.

W chwili obecnej, obok działalności podstawowej Spółka Polské uhlí, a.s. jako członek prężnie rozwijającej się Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS rozszerza swoją działalność poprzez angażowanie się w obrót materiałami hutniczymi produkowanych w ramach Grupy, jak również sprzedaż certyfikowanych produktów z granulatu gumowego na rynkach Europy Środkowej.

Polské uhlí, a.s. została wpisana do rejestru handlowego przy Sądzie Wojewódzkim w Ostrawie, dział B, nr wpisu 2682.

Członek Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS

system image

Spółka Polské uhlí, a.s. jest członkiem Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS zgodnie z § 79 Ustawy o spółkach prawa handlowego nr 90/2012 Dz.U.

Zarząd spółki dnia 19.11.2013r. postanowił przyjąć zasady polityki korporacyjnej Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS zgodnie z dokumentem z dnia 11.09.2013r.
Copyright by Polské uhlí, a.s., wszystkie prawa zastrzeżone © 2013-2024